Heterogenní disperzní soustavy

Nejoblíbenější videa

Heterogenní disperzní soustavy

Homogenni A Heterogenni Smesi.pptx

Separace Směsí - Homogenní A Heterogenní Směsi - Roztoky. Disperzní soustava – přiřazují se k heterogenním soustavám hrubě disperzní – aerosoly, emulze, suspenze, pěna
gpjp.cz/sites/default/files/HOMOGENNIAHETEROGENNISMESI.pptx

Detail předmětu - Maltoviny II (119308) - VUT v Brně

. povrchové jevy, kohezní tlak, transportní jevy v kapalinách. Fázové rovnováhy, soustava o jedné složce,Gibbsův fázový zákon, soustava o dvou složkách. Heterogenní soustavy jedno-, dvou- a vícesložkové, rozpustnost plynů v kapalinách.
vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-predmetu?apid=119308oid=7997

Směsi, roztoky

Disperzní soustava je heterogenní směs tvořená drobnými částečkami (dispergovaná fáze), které jsou jemně rozptýleny (dispergovány) v plynu, kapalině nebo pevné látce (disperzní prostředí).
vyuka.z-moravec.net/download/__chemie/0-10smesi.pdf

Detail předmětu - Maltoviny II (131429) - VUT v Brně

Výsledky učení předmětu: Stručné základy obecné fyzikální chemie z oblasti skupenských stavů látek, termodynamiky, reakční kinetiky, dějů na fázových rozhraních, sorpčních jevů a základních projevů disperzních soustav .
vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-predmetu?apid=131429&oid=8313

Metody studia koloidních soustav

Koloidní soustavy se vyznačují vysokým stupněm disperzity, tj. velkým stupněm rozptýlení částic disperzní fáze v disperzním prostředí. Již malý podnět způsobí vyloučení disperzní ovlivňuje výrazně vlastnosti a chování koloidních soustav .
chemikalie.upol.cz/skripta/msk/msk.pdf

Microsoft Word - cviceni3.doc

charakterizována velikostí částice. Disperzní soustavy se dělí podle počtu fází, velikosti soustavy heterogenní – disperzní podíl je od disperzního prostředí oddělen fázovým
tpm.fsv.cvut.cz/student/documents/files/MAIN/cviceni3.pdf

Dispersní soustavy

Typy disperzních soustav pravý roztok. Koloidní soustavy Soly  kapalné, disperzní podíl nespojitý, volně pohyblivý. Význam koloidních soustav. Buňka - základní jednotka živé soustavy
lf2.cuni.cz/Ustavy iochemie/vyuka/disperze.ppt

Microsoft PowerPoint - ZCH II

Fáze – homogenní část heterogenní soustavy monodisperzní soustavy – disperzní podíl má stejně velké částice polydisperzní soustavy – disperzní podíl má různě velké částice Fyzikální vlastnosti disperzních soustav
ekologie.upol.cz/ku/ekozcho/ZakladychemieII.pdf

2/3 Roztoky

∙ heterogenní směs, vícesložková soustava látek, v níž alespoň jedna složka vytváří disperzní (spojité) prostředí, ve ∙ jemné disperzní (koloidní) soustavy – tzv. nepravé roztoky: částice soustavy mají velikost 1 − 500 nm
chemie-podklady.kvalitne.cz/kvinta/zapisy/Q_02_03.pdf

xeon.spskladno.cz/~raichova/pojmy.html

1.3 Disperzní soustavy Disperzní soustava je heterogenní směs tvořená drobnými částečkami (dispergovaná fáze), které jsou jemně rozptýleny (dispergovány) v plynu, kapalině nebo pevné látce (disperzním prostředí).
xeon.spskladno.cz/~raichova/pojmy.html